Τί είναι το SEO ή Search Engine Optimization;

H Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης ή SEO (Search Engine Optimization) είναι οι διαδικασίες βελτιστοποίησης στη δομή, στο περιεχόμενο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ιστότοπου, ώστε να είναι φιλικός προς τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου.

Στόχος είναι η κατάταξη ενός ιστότοπου στις υψηλότερες θέσεις των μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου, ώστε να αυξηθεί ποιοτικά και ποσοτικά ο αριθμός επισκεπτών του.

 Χωρίζεται σε On Site SEO και Off Site SEO.

seo 758264 1920

On Site SEO

Με τον όρο On Site SEO ή On Page SEO εννοούμε τις διαδικασίες βελτιστοποίησης στη δομή, στο περιεχόμενο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ιστότοπου, ώστε να είναι φιλικός προς τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης της Google.

Off Site SEO

Με τον όρο Off Site SEO ή Off Page SEO αναφερόμαστε στις ενέργειες οικοδόμησης εξωτερικών συνδέσμων (back links) προς έναν ιστότοπο, με σκοπό την κατάταξή του σε υψηλότερες θέσεις στα οργανικά (φυσικά-μη διαφημιστικά) αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης της Google.

Λεπτομέρειες και τεχνικές

Οι βασικές τεχνικές για βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης περιλαμβάνουν τα εξής:

  •     Δημιουργία ή βελτίωση του περιεχομένου ώστε να είναι φιλικό και ενδιαφέρον στον επισκέπτη αλλά και προσπελάσιμο από τις μηχανές αναζήτησης όπως το Google
  •     Λέξεις κλειδιά στον τίτλο και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μιας σελίδας και των στοιχείων της (ALT, rel, title, κλπ)
  •     Λέξεις κλειδιά σε συνδέσμους από άλλες ιστοσελίδες προς μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα
  •     Λέξεις κλειδιά που εμφανίζονται μέσα στο κείμενο της ιστοσελίδας
  •     Δημοτικότητα μιας ιστοσελίδας όπως μετράται από τους αλγόριθμους κατάταξης

Η Google χρησιμοποιεί μια μέτρηση που ονομάζεται Σκορ Ταχύτητας Σελίδας (Page Speed score). Έχει μια κλίμακα μεταξύ 0 – 100 μονάδων. Όσο καλύτερος είναι ο χρόνος φόρτωσης ενός ιστοτόπου, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία που λαμβάνει. Η Google θεωρεί ότι ένας ιστότοπος έχει καλές επιδόσεις αν έχει βαθμολογία από 85/100 και πάνω. 

SEO